Description: Naruto Replica Weapons

Replica Weapons


Fuuma Shuriken
4" Replica
Mint on card
$10.95

Kunai
4" Replica
Mint on card
$9.95

Shuriken
3" Replica
Mint on card
$9.95